VERDER DAN HET BEDRIJF

Partnerschap NGO's

Een duurzamere toekomst kan alleen worden bereikt door een collectieve inspanning met alle belanghebbenden. SAPA erkent het belang van samenwerking met klanten, concurrenten, leveranciers, zakenpartners, NGO's, overheden en lokale gemeenschappen. In onze benadering van de dialoog met belanghebbenden houden wij rekening met de due diligence-richtlijnen van de OESO voor verantwoordelijk zakelijk gedrag. Wij verbinden ons ertoe met al onze belanghebbenden op een ethische en transparante manier om te gaan. Wij streven ernaar integriteit aan de dag te leggen in alles wat wij doen via: diversiteit en inclusiviteit; dialoog met lokale gemeenschappen; dialoog met verenigingen, NGO's en andere institutionele stakeholders. Zo werken wij samen met leveranciers die dezelfde waarden delen en die ook naar duurzaamheid willen streven door transparant te zijn en onze Gedragscode te ondertekenen. Wij implementeren voortdurend nieuwe manieren om duurzaamheid door te lichten om duurzaam gedrag te garanderen volgens de geldende wetten en internationale regelgeving. Ten slotte werken wij samen met onze klantennetwerken om de beste praktijken te benchmarken en een duurzamere markt op lange termijn te stimuleren.

Partnerschap met de NGO WEbuilding

Een positieve impact op lokale gemeenschappen is ook van cruciaal belang als het erom gaat echt duurzaam te zijn. En samen bereik je altijd meer als je de juiste partners aan je zijde hebt die dezelfde waarden delen. Daarom heeft SAPA besloten samen te werken met de niet-gouvernementele organisatie WEbuilding, een internationale groep van architecten. Hand in hand willen we duurzame toegang tot onderwijs ondersteunen en verzekeren in gebieden waar kinderen dit het meest nodig hebben.

Over WEbuilding

WEbuilding is een non-profitorganisatie die in 2015 is opgericht door een internationale groep architecten en wordt aangedreven door toegewijde en hooggekwalificeerde vrijwilligers.

WEbuilding streeft ernaar ontwikkelingsprojecten in het zuiden te ondersteunen door een duurzame benadering van bouw en projectplanning toe te passen. Samen met ervaren lokale NGO's streven zij ernaar de levenskwaliteit in deze onderontwikkelde gemeenschappen positief te beïnvloeden en aan te tonen dat een milieuvriendelijkere architectuuraanpak een verreikend positief effect kan hebben. WEbuilding ondersteunt met interdisciplinaire kennis, een wendbaar netwerk, betrouwbare partners en vele jaren ervaring in de bouwsector. Dit resulteert in individuele architectuuroplossingen die ten goede komen aan het individu, de lokale gemeenschap en de samenleving als geheel.

Toegang tot onderwijs is een belangrijke sleutel tot een goed functionerende samenleving.

De projecten van WEbuilding dragen daar aanzienlijk toe bij - en bieden de mensen zeer concrete voordelen:

  • Onderwijs verhoogt de kansen op een zelfbepaald, onafhankelijk leven - vrij van armoede
  • Verbetering van de gezondheid door schoolmaaltijden en zuiver drinkwater
  • Bijkomende banen voor bedrijven en plaatselijke helpers
  • Kennisoverdracht over duurzame materialen en bouwpraktijken
  • Bevordering van sociaal engagement en sociale samenhang
  • Verbetering van de levenskwaliteit

Aangezien SAPA de waarden en ambities van WEbuilding erkent, hebben wij een driejarige overeenkomst met WEbuilding gesloten om op vele projecten en op verschillende manieren samen te werken.

LAATSTE PROJECT

De laatste projecten van WEbuilding, die gericht waren op het verschaffen van duurzame onderwijsvoorzieningen voor kinderen in nood in Afrika en Latijns-Amerika.

Ons gezamenlijk project: een school in Ranja-Vallei in Haïti

Bij SAPA hebben onze medewerkers tijdens een drie maanden durende interne uitdaging gelopen, gewandeld en gefietst om het doel te bereiken: een donatie van 20.000 euro. Door de afstand van een reis naar de maan en terug af te leggen, zullen hun inspanningen en inzet WEbuilding in staat stellen een klaslokaal te bouwen voor een school in Haïti, als onderdeel van ons partnerschap.

Het project in Haïti is de bouw van een school voor de kinderen in het departement Grand'Anse, dat kwetsbaar is voor natuurrampen. Orkanen, aardbevingen en overstromingen zijn grote bedreigingen voor de bevolking (UNDP 2015; DPC 2016). Rampen hebben het in het verleden al verwoest. Ongeveer 44% van de orkanen die Haïti aandeden, troffen het departement Grand'Anse, in het departement Sud zelfs 59%. Grand'Anse heeft andere zorgen die te maken hebben met milieurisico's, ontbossing en epidemieën, waaronder cholera, hiv/AIDS en tuberculose (Cordaid 2013, regering 2010).

De kinderen die in de Ranja-vallei wonen, hebben niet de kans om naar school te gaan omdat er geen school is waar zij wonen. Om naar school te gaan moeten ze een rivier oversteken, wat hun leven elke dag in gevaar brengt, vooral wanneer de rivier overstroomt. WEbuilding is van plan een lagere school te bouwen met zes klaslokalen en toiletten. Elk klaslokaal zal plaats bieden aan 30 leerlingen. Dit betekent dat over een periode van tien jaar 450 kinderen naar school kunnen. De geraamde begroting van het project bedraagt 75.000 euro. De bijdrage van SAPA zal bijdragen tot de bouw van een volledig klaslokaal voor 30 kinderen. De bouw zal in het voorjaar van 2022 beginnen en zou in het najaar van 2022 voltooid moeten zijn.

Doel op lange termijn: de opdracht veranderen

Maar SAPA wil verder gaan... Naast deelname aan het Haïti-project, zal SAPA WEbuilding ook bij andere toekomstige projecten ondersteunen. Deze projecten bestaan niet alleen uit het bouwen van scholen, maar ook uit het in contact brengen van partners, klanten en leveranciers met WEbuilding. Daarom ontvingen wij WEbuilding hartelijk in onze NEXT studio in Frankfurt. De samenwerking met WEbuilding en het samenkomen van alle medewerkers om naar een duurzamere toekomst toe te werken, toonde aan hoe samenwerking tot iets groter kan leiden. Het bereiken van grootschalige effecten op de maatschappij en op onze toekomst kan alleen worden gedaan met grootschalige mobilisatie. Onze duurzaamheidsreis kan alleen worden gemaakt door samen te werken met werknemers, leveranciers, klanten, lokale organisaties en NGO's aan een betere samenleving. Samenwerken is de enige manier om onze markt, onze buren, onze regeringen uit te dagen om anders en verantwoordelijker te bouwen - en verder te bouwen dan morgen.

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien