VERDER DAN HET BEDRIJF

Leveranciers

Verander de aanpak

Wij geloven dat we allemaal een rol te spelen hebben in sociale en milieuverantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor onze samenwerking met leveranciers. Daarom selecteren we hen volgens dezelfde gedragscode als wij.

We verwachten: 

  • Transparantie en traceerbaarheid van de voetafdruk van materialen en componenten, met EPD
  • C2C-conformiteit versus de lijst van verboden stoffen en materialen
  • Inspanningen op het gebied van verpakking
  • Als partner moeten zij ook de mensenrechten van de VN respecteren en onze gedragscode ondertekenen om op onze sites te mogen werken.

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien