Materiaaleja

Valikoima ensiluokkaista alumiinia, joka on valmistettu vähintään 75 % kierrätetystä, kulutuksen jälkeisestä romusta.

Hydro CIRCAL kierrätysalumiini on ensiluokkaista alumiinia, joka saadaan purkamalla vanhat elinkaarensa päähän tulleet ikkunat, ovet ja julkisivut ja sulattamalla ne uudelleen uudelleenkäyttöä varten.
Tämä prosessi mahdollistaa mineraalien louhimisen vähentämisen maasta, välttää jätteiden päästöt luontoon, vähentää tuotantoprosessin energiankulutusta ja rajoittaa ilmakehään vapautuvien CO2-päästöjen määrää.
Lyhyesti sanottuna Hydro CIRCAL on paljon ympäristöystävällisempi tuote kuin primäärialumiini ja joka edistää kiertotalouden kehitystä materiaalien uudelleenkäytön kautta.

Kuinka Hydro CIRCAL 75R on valmistettu?

Hydro CIRCAL kierrätysalumiinin tuotantoprosessille on ominaista tiukka kierrätettävän materiaalin valinta, jotta saadaan aikaan ensiluokkainen seos kestävien alumiinirakennusjärjestelmien valmistukseen.

Alumiini on materiaali, jota löytyy kymmenistä erilaisista seoksista. Alumiiniseoksia löytyy yleensä myös yhdistelminä muiden alkuaineiden, kuten magnesiumin, mangaanin, kuparin, sinkin, piin, titaanin ja kromin kanssa riippuen käyttötarkoituksesta, johon se on valmistettu.

Hydron tuotantolaitos Dormagenissa Saksassa on kehittänyt teknologian alumiinin tehokkaaseen lajitteluun ja erottamiseen muista metalleista ja ohjaa jokaista oikeaan kierrätysprosessiin. Tämä järjestelmä mahdollistaa alumiinin lähettämisen oikealla seoksella Hydron sulatoihin.

Hydro, SAPA:n kierrätetyn alumiinin toimittaja

Norjalainen monikansallinen yritys Norsk Hydro omistaa SAPA-tuotemerkin ja toimittaa sille kaiken alumiinin, jota käytetään ikkunoiden, ovien ja julkisivujen valmistukseen.

Hydrolla on yli 30 000 työntekijää ja tuotantolaitoksia ympäri maailmaa, ja se on maailman johtava alumiinin tuottaja.

Hydron alumiinista valmistetaan junia, autoja, lentokoneita, tietokoneita, matkapuhelimia ja muita jokapäiväisiä esineitä sekä rakennusjärjestelmiä.

Hydro CIRCAL kierrätysalumiinin lanseerauksen myötä Hydro tuo markkinoille ensimmäisen sertifioidun kulutuksen jälkeen kierrätetyn alumiinin.

Alumiinin kierrätys ja kiertotalous

Toisin kuin muut materiaalit, alumiini voidaan kierrättää täysin menettämättä fysikaalisia ominaisuuksiaan tai heikentämättä laatua. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti tuotteissa on käytössä 200 000 000 tonnia alumiinia, joka voi olla 100 % kierrätettävissä elinkaarensa lopussa.
Hydro käyttää tätä kierrätysprosessia korvaamaan bauksiitin (mineraali, josta alumiinia saadaan) uuttamisen kulutuksen jälkeisen alumiiniromun uudelleensulatuksella. Tavoitteena on vähentää luonnonvarojen hyödyntämistä, vaikka alumiinioksidi on planeetan kolmanneksi runsain alkuaine.
Toinen tavoite on estää kierrätettävien ja loputtoman eliniän omaavien esineiden hävittäminen kiertotaloudessa.

Mikä on Hydro CIRCAL 75?

Hydro CIRCAL on maailman ensimmäinen sertifioitu kierrätysalumiini, jossa vähintään 75 % ensiluokkaisesta alumiiniseoksesta on peräisin kulutuksen jälkeisistä materiaaleista.
Olennaisin ero Hydro CIRCAL kierrätysalumiinin ja muiden kierrätyssisältöä sisältävien metalliseosten välillä on se, että Hydro CIRCAL luo uuden elämän rakennuksissa jo aiemmin käytettyihin ikkunoihin, oviin ja julkisivuihin, mikä estää niitä joutumasta kaatopaikalle.

Alumiinin kierrätys säästää energiaa

Primäärialumiinin tuotanto bauksiitin louhinnasta vaatii suuria energiamääriä nykyisillä teollisilla prosesseilla. Tämä merkitsee runsaita CO2-päästöjä, joka on tärkein kasvihuonekaasu ja suora syy ilmastonmuutokseen.

Kulutuksen jälkeistä alumiiniromua kierrättämällä uudelleensulatusprosessi säästää jopa 95 % tästä energiasta ja tuottaa yhtä korkealaatuisen materiaalin kuin primaarialumiinilla.

Käyttämällä tuotteita, jotka on valmistettu Hydro CIRCAL:sta vähentää ympäristövaikutuksia

Hydro CIRCAL kierrätysalumiinin käytön seurauksena on hiilidioksidipäästöjen jyrkkä väheneminen, joka on yli 85 % verrattuna primaarialumiinin tuotannon maailmanlaajuiseen keskiarvoon.

Hydro CIRCAL on tällä hetkellä alumiiniseos, jonka CO2-päästöt ovat 2,3 kg alumiinikiloa kohden.

Se ei lopu tähän. Tavoitteena on pienentää jalanjälkeä entisestään ja käyttää metalliseosta, joka sisältää 100 % kulutuksen jälkeistä kierrätettyä alumiiniromua.

TEE MUUTOS VALITSEMALLA SAPA

Mitä eroa on Hydro CIRCAL kierrätysalumiinilla suulakepuristettujen SAPA-tuotteiden ja muista lähteistä peräisin olevien primäärialumiinista valmistettujen tuotteiden välillä?
Euroopassa käytetyn alumiinin keskimääräinen hiilijalanjälki on 8,6 kg CO2 jokaista alumiinikiloa kohden. Hydro CIRCAL kierrätysalumiinin avulla tämä hiilijalanjälki putoaa 2,3 kiloon alumiinia, joten 6,3 kiloa hiilidioksidia ei pääse ilmakehään.

Tyypillinen alumiini-ikkuna käyttää noin 20 kg alumiinia, mikä säästää keskimäärin 126 kg CO2-päästöjä jokaista ikkunajärjestelmää kohden.

IKKUNAT

 

ALUMIINI

 

HIILIJALANJÄLKI

1 koti = 5 ikkunaa
1 projekti = 50 kotia
50 kotia = 250 ikkunaa

 

1 ikkuna = 20 kg alumiinia (keskimäärin)
250 ikkunaa = 5000 kg alumiinia

 

5 000 kg primäärialumiinia x 8,6 kg CO2 = 43 000 kg CO2-päästöjä
5 000 kg Hydro CIRCAL -alumiinia x 2,3 kg CO2 = 11 500 kg CO2-päästöjä

Uskome, että ollakseen todella kestävä meidän on katsottava seinien ulkopuolella olevaan maailmaan ja työskenneltävä tehdäksemme siitä totta - tästä päivästä alkaen. Siksi menemme pidemmälle kuin vain maailmanluokan vähähiiliset materiaalit, jotta voimme hoitaa liiketoimintamme jokaista osaa mahdollisimman kestävästi. SAPA:lla on kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään kehitykseen ja se toimii kolmella pääalueella:

Vähentääksemme käytön aikaisia hiilidioksidipäästöjä

Vähentääksemme tuotteiden valmistukseen sidoksissa olevia päästöjä

Nähdäkseen isompi kuva