Surface treatment

Surface treatment

Aluminium är ett vackert material som kan ytbehandlas på olika sätt. Vi erbjuder Nordens bredaste ytbehandlingsprogram.

Anodising

Anodisering är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Det är en elektrolytisk process i vilken ett oxidskikt byggs upp.