SAPA lanserar specialframtagen fönsterprofil med inbyggd solskyddsgardin

2020-11-05

SAPA lanserar specialframtagen fönsterprofil med inbyggd solskyddsgardin

Tillsammans med Hunter Douglas har SAPA utvecklat en innovativ och unik fönsterlösning där solskyddsgardinen monteras dold i karmöverstycket med nyutvecklad aluminiumprofil. Den integrerade lösningen skapar ett elegant uttryck som inte stör maximal sikt.
Det integrerade solskyddet har flera fördelar, både för tillverkaren, arkitekten och köparen. Lösningen ger lägre totalkostnader i förhållande till att beställa de olika produkterna separat, både när det gäller produktkostnad samt produktions- och monteringskostnader. Dessutom behövs mindre samordning mellan de olika parterna i utförandet.
- Produkten har utvecklats i över två år och marknaden signalerar stort intresse bland fastighetsutvecklare och arkitekter, säger Ulf Alfredsson, Teknisk marknadschef på Hydro Building Systems, Region North. Genom att integrera solskyddet i profilen uppstår inga störningar i fasaden, som system med utvändigt fasadmonterad solavskärmning gör. Solskyddet är helt dolt när gardinen är upprullad i kassetten. Den körs ner via skenor och är därmed också vindstabil.

Hållbara byggnader med flexibla solskyddslösningar

SAPA vill göra det enkelt och flexibelt för kunden att välja fönsterlösningar som bidrar till att skapa en hållbar och hälsosam byggnad för användarna. Solskyddet kan enkelt underhållas och bytas ut genom lätt åtkomst till profilen. Om tyget skulle fastna, kan man enkelt öppna profilen och justera på ett smidigt sätt.
- En annan fördel är om du initialt vill installera fönster och se om solskydd är nödvändigt, då kan solskyddsgardinen enkelt eftermonteras med den nya fönsterprofilen, säger Ulf Alfredsson.

Ett energieffektivt fönster med koldioxidsnålt aluminium

Byggnader använder energi för både uppvärmning och kylning. Solen värmer inomhusklimatet och det krävs energi för att kyla rummen på sommaren. När du använder invändig solavskärmning kan solens strålar stoppas men värmen tränger igenom glaset och in i rummet. Det är därför viktigt att förhindra att strålarna når glaset med hjälp av exteriör avskärmning.
- Bra och dynamiska solskyddslösningar skapar ett bra inomhusklimat och minskar kylbehovet. Dessutom undviks bländning, medan användaren fortfarande har utsikt, avslutar Alfredsson.

SAPA fönster 1086 Screen levereras med aluminiumlegeringen Hydro REDUXA, en koldioxidsnål aluminium. Genom att använda förnybara energikällor som vattenkraft kan koldioxidavtrycket minskas till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet per kilo aluminium. Resultatet är ett aluminiumfönster med ett av världens lägsta koldioxidavtryck.

Läs mer om produkten här