Ny taklucka från Sapa

2020-03-04

Ny taklucka från Sapa

Sapa Roof Vent SHEV är en kostnadseffektiv uppgradering av befintlig taklucka. Den stora skillnaden är att den nya konstruktionen klarar treglasfönster, vilket ger bättre U-värden för karm och ram. Detta minskar i sin tur risken för kondens, eftersom profilerna kan hålla en högre temperatur. Luckan kan låsas manuellt med ett handtag och har därmed flera låspunkter. Tidigare har den endast varit möjligt att stänga med motor och automatik. Den nya takluckan har en optimerad design som inte sticker upp lika mycket från glastaket. Den är bättre integrerad och ger ett snyggt, plant glastak.

Produkten bygger på 86-systemet och många av de nödvändiga artiklarna finns redan. Det ger större flexibilitet och ett bredare utbud för tillverkaren.

Hållbara material

Takluckan levereras i Hydro REDUXA. Detta är koldioxidsnålt aluminium, som med hjälp av förnybara energikällor som vattenkraft kan minska koldioxidavtrycket per kilo aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.