Hydro circal 75R

Het eerste gecertificeerde gerecycled aluminium

Het eerste gecertificeerde gerecycled aluminium

Hydro CIRCAL 75R aluminium wordt verkregen door het smelten van oude ramen aan het einde van hun levenscyclus of andere voorwerpen met een gelijkwaardige legering. 

Dit proces maakt het mogelijk om de schade op de ontginningslocatie te verminderen, en daarnaast, de uitputting van niet-hernieuwbare grondstoffen, het verbruik van niet-hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. 

Kortom, Hydro CIRCAL 75R is een veel milieuvriendelijker product dan primair aluminium en draagt bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

HOE WORDT HYDRO CIRCAL 75R GEPRODUCEERD?

Het productieproces wordt gekenmerkt door een strenge selectie van het te recyclen materiaal met als doel de optimale legering te bekomen voor het vervaardigen van profielsystemen.

Aluminium is een materiaal dat in tientallen verschillende legeringen kan worden gevonden (d.w.z. combinaties met andere elementen zoals magnesium, mangaan, koper, zink, silicium, titanium en chroom), afhankelijk van het industriële gebruik waarvoor het werd geproduceerd. 

De fabriek van Hydro in Dormagen (Duitsland) heeft een technologie ontwikkeld om aluminium effectief te scheiden van andere metalen en om deze te gebruiken voor de juiste recycling. Met dit systeem kan alleen gerecycled aluminium met de juiste legering voor de productie van ramen naar de smelterijen van Hydro worden gestuurd.

Bekijk of download de Environmental Product Declaration voor bouwmaterialen (EPD)  via www.epd-norge.no met de zoekterm Hydro 75R.

ALUMINIUM RECYCLEREN EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

In tegenstelling tot andere materialen kan aluminium helemaal gerecycled worden zonder verlies van kwaliteit of materiaaleigenschappen. Er wordt geschat dat er wereldwijd 200.000.000 ton aluminium objecten zijn die aan het einde van hun levenscyclus voor 100% kunnen worden hergebruikt.

Hydro gebruikt dit proces om de extractie van bauxiet (het mineraal waaruit aluminium ontstaat) te vervangen door de recyclage van post- consumermateriaal. Het doel is om de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen te beperken, ook al is aluminium het op twee na meest voorkomende element op de planeet. Maar vooral om het weggooien van voorwerpen die nog een ander oneindig leven kunnen hebben, te voorkomen. Dit proces wordt urban mining genoemd en heeft als doel steden om te vormen tot de belangrijkste aanvoerpunten van grondstoffen, waarbij de natuurlijke ruimtes die nog op aarde aanwezig zijn intact blijven.

WAT IS HYDRO CIRCAL 75R?

Hydro CIRCAL 75R is het eerste gecertificeerde gerecycled aluminium ter wereld. 75R betekent dat ten minste 75% van het nieuwe aluminium afkomstig is van post-consumer materiaal.

Het grote verschil met andere, meer gangbare industriële processen die hun eigen productieafval gebruiken, is dat Hydro CIRCAL nieuw leven inblaast voor ramen die al in een gebouw werden geplaatst. 

Voor Hydro CIRCAL is 75% een minimum startpunt voor een continu proces dat gericht is op het geleidelijk bereiken van totale recycling.

ALUMINIUM RECYCLEREN BESPAART ENERGIE

De productie van primair aluminium (afkomstig van de extractie van bauxiet) vereist bij de huidige industriële processen een grote hoeveelheid energie, wat zich vertaalt in een overvloedige uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas en de directe oorzaak van de klimaatverandering. 

Door het smelten van post-consumer aluminium kan tot 95% van deze energie worden bespaard, en een grondstof van exact dezelfde kwaliteit worden verkregen.

VERMINDER DE IMPACT OP HET MILIEU DOOR GEBRUIK VAN PRODUCTEN GEMAAKT IN HYDRO CIRCAL 75R

Het gevolg van het gebruik van Hydro CIRCAL 75R is de drastische vermindering van de uitstoot, tot meer dan 85%, als je het vergelijkt met het wereldgemiddelde van de productie van primair aluminium (18 kg CO2 per kg materiaal).

Met 2,3 kg CO2 per kg materiaal, is Hydro CIRCAL op dit moment het aluminium met de laagste uitstoot op de markt. En het doel is om het terug te brengen tot totale post-consumer-recycling.