Wij pleiten voor een eerlijke en transparante dialoog over de CO2-uitstoot van onze producten.

23-1-2024

Nu de wereld steeds meer de realiteit van klimaatverandering en de cruciale rol van duurzame praktijken erkent, wordt het begrijpen van de koolstofvoetafdruk van materialen, zoals aluminium, van vitaal belang. Maar als het gaat om het recyclen van aluminium, zijn niet alle processen gelijk - een feit dat kan leiden tot verwarring en verkeerde interpretaties.

Aluminium wordt gewaardeerd om zijn duurzaamheid, lichtheid en oneindige recyclebaarheid, waardoor het een ideaal materiaal is voor een circulaire economie. Dit heeft ertoe geleid dat veel fabrikanten gerecycled aluminium aanbieden als een groener alternatief. De milieu-impact van deze recycling hangt echter af van de herkomst van het materiaal en of het al eerder in een product is gebruikt.

Als het gerecyclede aluminium afkomstig is van gebruikte ramen, deuren, gevels (post-consumer schroot), is de CO2-voetafdruk bijna nul, omdat voor het recyclen van aluminium slechts 5% van de energie nodig is die de eerste keer nodig was om het te produceren. Post-consumer schroot is daarom het groenste gerecyclede aluminium.

Aluminium kan ook worden gerecycled uit productieafval, of pre-consumer schroot. Omdat dit aluminium nog nooit in een product is gebruikt en nog nooit een nuttig leven heeft gehad, heeft het dezelfde CO2-voetafdruk als het oorspronkelijke aluminium - plus 5% van het recyclingproces.

VRAAG WAT ER IN JE GERECYCLEDE ALUMINIUM ZIT

Sommige aluminiumproducenten voegen pre- en post-consumentschroot samen in hun berekeningen, wat afvalproductie kan stimuleren en aluminium met een hoge koolstofvoetafdruk verkeerd kan voorstellen als koolstofvrij schroot. De sleutel is dus transparantie: inzicht in de berekeningsmethoden en documentatie van het product dat je koopt. Hierdoor krijg je een nauwkeurig beeld van de werkelijke milieu-impact van je gerecyclede aluminium.

Als klant van gerecycled aluminium moet je je altijd afvragen.

  • Wat is de CO2-voetafdruk van mijn product? 
  • Hoe bereken je de CO2-voetafdruk?
  • Hoe documenteer je het product dat je verkoopt?Als het gaat om pre-consumer schroot, is er echter een voortdurende discussie over de classificatie ervan in levenscyclusanalyses (LCA). In tegenstelling tot post-consumentschroot heeft pre-consumentschroot nooit als product geleefd (nooit verbruikt) en de bijbehorende CO2-uitstoot is vers. Bovendien heeft pre-consumentschroot een positieve financiële waarde en wordt het vaak verkocht aan externe recyclers.

Als je product wordt geleverd met een milieuproductverklaring (EPD), moet het document bovendien het aandeel pre- en post-consumer schroot beschrijven, naast het aardopwarmingsvermogen (de "CO2-voetafdruk") en de bijkomende

TWEE METHODEN OM DE KOOLSTOFVOETAFDRUK VAN ALUMINIUMSCHROOT TE BEREKENEN

De verwarring ligt in het ontbreken van duidelijke richtlijnen van internationale normen over de beste methode om de koolstofvoetafdruk voor pre-consumentschroot te berekenen. Er zijn twee veelgebruikte methoden: de cut-off benadering en de vermeden last benadering. Hoewel beide methoden geldig zijn, leveren ze drastisch verschillende resultaten op.

  • De cut-off benadering: Hier volgt de voetafdruk het hoofdproduct omdat er geen milieubelasting is voor het schroot.

  • De vermeden last benadering: In dit geval volgt de voetafdruk het materiaal, waarbij de last wordt gedeeld tussen elke output (ingot en schroot).

 

De belangrijkste reden waarom de twee soorten schroot als gelijkwaardig worden beschouwd, is dat de vermeden last-benadering de mogelijkheid impliceert om het schroot volledig te traceren. De cut-off benadering heeft door zijn eenvoud vaak de voorkeur, maar kan de ontwikkeling van de circulaire economie belemmeren door post-consumer schroot geen voordeel te geven wat betreft de koolstofvoetafdruk. Dit zou het gebruik van pre-consumentschroot kunnen aanmoedigen, waardoor de duurzaamheidsdoelstelling van het verminderen en vermijden van schroot in het productieproces wordt overschaduwd.

In het licht van het debat moet de prioriteit liggen bij transparantie en het aanbieden van gegevens voor beide berekeningsmethoden. In een wereld die steeds meer waarde hecht aan duurzaamheid, zijn vage beweringen over "duurzaam" of "gerecycled" niet langer voldoende. Het is noodzakelijk dat we deze termen nauwkeurig definiëren, gegevens openlijk delen en verificatie aanmoedigen.

De filosofie van Hydro Building Systems sluit aan bij deze visie. Wij geloven dat de vermeden last benadering een goede manier is om een realistisch beeld te krijgen van de koolstofuitstoot en een circulaire economie te stimuleren. Wij pleiten voor een eerlijk en duidelijk gesprek over de CO2-uitstoot van onze producten. We zijn ervan overtuigd dat we door begrip, innovatie en toewijding aan duurzaamheid het voortouw kunnen nemen in het aantonen dat gerecycled aluminium niet slechts een modewoord is, maar een levensvatbare, verantwoorde keuze voor de toekomst.