SAPA EN SAINT-GOBAIN GLASS BUNDELEN HUN KRACHTEN OM DE MARKT TE LEIDEN NAAR KOOLSTOFARME GEVELS

15-5-2023

SAPA en Saint-Gobain Glass bundelen hun krachten om decarbonisatie te stimuleren door de bouwsector te helpen duurzame gevels te ontwerpen waarin circulariteit is ingebouwd. De twee bedrijven nemen het voortouw door het gebruik van producten met een lage koolstofuitstoot dankzij een hoog percentage gerecyclede materialen: in het bijzonder de aluminium gevelproducten van Hydro Building Systems, vervaardigd uit Hydro CIRCAL® 75R en het glassubstraat Saint-Gobain Glass ORAÉ®.

Hydro CIRCAL® 75R, voor het eerst gelanceerd in 2019, is aluminium van topkwaliteit, gemaakt met minimaal 75% gerecycled post-consumer schroot. Hydro CIRCAL® 75R heeft een koolstofvoetafdruk die tot de laagste ter wereld behoort: 2,3 kg CO2 per kilo aluminium.

ORAÉ® is een nieuw glassubstraat met de eerste laagste koolstofvoetafdruk ter wereld. Volgens zijn EPD heeft ORAÉ® een geverifieerde koolstofvoetafdrukwaarde van 6,64 kg CO2-equivalent per vierkante meter (voor een substraat van 4 mm), een vermindering van 42% ten opzichte van het Europese basisglas van Saint-Gobain Glass. Dit is bereikt door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en een gerecyclede inhoud van 64%.

Saint-Gobain Glass en SAPA zetten zich samen in voor duurzame ontwikkeling en helpen ontwikkelaars en bestekschrijvers om duurzamere gebouwen met een lagere koolstofuitstoot te creëren. Gebouwen zijn momenteel verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Volgens een levenscyclusanalyse van gevels kan de koolstofuitstoot van een gevel tot de helft worden verminderd door gevelsystemen van Hydro CIRCAL® 75R te combineren met ORAÉ® producten, zoals COOL-LITE® XTREME ORAÉ® zonregulerend glas.

"Tien jaar geleden begonnen we onze reis naar decarbonisatie van de gebouwen met CIRCAL 75R, en we blijven voorop lopen met CIRCAL 100R. En door nu samen te werken met Saint-Gobain Glass, een sterke speler uit de bouwsector, gaan we verder dan de regelgeving."

Henri Gomez, Vice President bij Hydro Building Systems

Bovendien neemt, als gevolg van strenge emissievoorschriften en het simpele feit dat de grondstoffenreserves langzaam maar zeker uitgeput raken, de belangstelling van de wereld voor urban mining toe. SAPA en Saint-Gobain Glass investeren afzonderlijk in de ontwikkeling van partnerschappen voor urban mining in heel Europa, in lijn met hun circulariteitsaanpak. Elk bedrijf heeft initiatieven opgezet om afgedankt aluminium en glas in te zamelen en te recyclen en zo circulariteit te bevorderen. Dit gebeurt momenteel bij de renovatie van een gebouw in Frankrijk.

Door te investeren in gerecycleerde en recycleerbare producten en circulariteit te ondersteunen, kunnen ontwikkelaars van gebouwen ten slotte niet alleen de ingebouwde koolstof verlagen en meer waarde aan het einde van de levensduur van het gebouw creëren, maar ook profiteren van Europese financiële steun.

Marion Portenseigne, BU Glass Façade Specification Director bij Saint-Gobain Glass zei: "Wij delen met SAPA dezelfde ambitie om toonaangevend te zijn op het gebied van licht en duurzaam bouwen. Dit partnerschap zal ons in staat stellen de bekendheid van koolstofarme oplossingen voor gevels te vergroten. Dit betekent een gemeenschappelijke specificatietraining voor onze bestekschrijvers om het aanbod van de tegenhanger te leren kennen, vervolgens gezamenlijke communicatieacties die begonnen zijn met de BAU-beurs in Duitsland afgelopen april, en gezamenlijke initiatieven voor specifieke projecten om beide oplossingen te promoten."

Lucile Souyri, Sustainability Manager bij Hydro Building Systems gaf als commentaar: "Al vele jaren is duurzaamheid een kernonderdeel van onze bedrijfsstrategie en de drijvende kracht achter ons streven naar koolstofarme innovatie. We zijn verheugd dat we samen met Saint-Gobain Glass een nieuwe norm kunnen stellen en de weg kunnen wijzen naar een duurzamere bouwomgeving. Ons partnerschap omvat dus de elementen die Marion eerder presenteerde, en bovendien samenwerking om ervoor te zorgen dat glas en aluminium van afgedankte gevels worden gerecycled. Dit kan echter alleen worden bereikt door nauwere samenwerking met de teams van beide betrokken bedrijven, vanaf de eerste ontwerpfasen tot de voltooiing van het gebouw."

Het is de ambitie van beide bedrijven om in deze richting verder te werken aan partnerschappen met andere belanghebbenden, hun onderzoek te verdiepen om steeds duurzamere producten te ontwikkelen en voorop te blijven lopen door verder te gaan dan de regelgeving.

"Samen, dankzij de combinatie van onze koolstofarme materialen, ORAÉ® en CIRCAL® 75R, kunnen we nu een koolstofarme gevel promoten die ongeveer 50% minder opgeslagen CO2 bevat in vergelijking met een standaard gevel, waardoor ontwikkelaars en architecten samen met ons streven naar koolstofneutraliteit.
ontwikkelaars en architecten mee in ons streven naar koolstofneutraliteit."

Bruno Mauvernay, Directeur Business Unit Glasgevels bij Saint-Gobain

Meer informatie over Hydro CIRCAL 75R

Ga voor meer informatie over Saint-Gobain ORAE® naar 

https://www.saint-gobain-glass.com/products/ORAE