Hydro reduxa 4.0

Aluminium geproduceerd met hernieuwbare energie

Aluminium geproduceerd met hernieuwbare energie

Aluminium geproduceerd met hernieuwbare energie

Terwijl gebruik wordt gemaakt van urban mining waarbij getracht wordt materialen die al in gebruik zijn een nieuwe levens- of productiecyclus te geven, beperkt Hydro de milieu-impact van zijn industriƫle processen door het gebruik van groene energie.

Hydro REDUXA 4.0 is een primair aluminium dat een CO2-voetafdruk van 4 kg CO2 genereert voor elke kg aluminium, ver onder het Europese gemiddelde van 6,7 kg CO2.

Net als bij de Hydro CIRCAL 75R is het Hydro REDUXA 4.0-productieproces volledig traceerbaar en gecertificeerd door de onafhankelijke externe instantie DNV-GL, waardoor een lage CO2- uitstoot kan gegarandeerd worden.

De garantie van een lage CO2-voetafdruk

Net als bij de Hydro CIRCAL 75R is het productieproces van de Hydro REDUXA volledig traceerbaar en gecertificeerd door de onafhankelijke externe instantie DNV-GL, die garant staat voor de lage koolstofemissies. 

Wij certificeren dat de gespecialiseerde onderdelen van onze productie voldoen aan de hoogste normen, ook vanuit klimaatoogpunt. 

De drempel van 4 kg CO2 per kg aluminium is de maximaal toelaatbare koolstofvoetafdruk voor deze productlijn. Dit cijfer omvat de totale uitstoot van mijnbouw, raffinage, vervoer, energie- en anodeproductie, smelten en gieten.