VERDER DAN PRODUCTEN

Wanneer het gaat om Diversity, Inclusion and Belonging (DIB), willen wij bij SAPA op lange termijn de spiegel van onze samenleving zijn.

Om onze ambitie 'een inclusieve werkcultuur creƫren' waar te maken, werd een speciale DIB-werkgroep opgericht met een sterk actieplan: het doorlichten van onze werkwijze en procedures, verhogen van onze interne bewustwording en opleiden van onze HR's en leidinggevenden.

Wij hebben ook twee genderdoelstellingen: tegen 2025 moet 50% van onze nieuwe werknemers vrouw zijn en tegen datzelfde jaar moet het personeelsbestand voor 27% bestaan uit vrouwen. Onze focus zal liggen op Operations en Sales, waar genderdiversiteit het zwakst is in de bouwsector.

Dit betekent dat wij allemaal de verantwoordelijkheid hebben om de bouwsector voor te lichten en aan te tonen dat vrouwen net zo bekwaam zijn voor de job als mannen. Dit houdt in dat we samen met onze partners moeten werken aan een genderbewuste markt.

Diversiteit heeft ook te maken met etniciteit en nationale afkomst. 

In 2021 vertegenwoordigden de SAPA-medewerkers maar liefst 61 verschillende nationaliteiten. Een werkplek zijn die de samenwerking tussen alle generaties bevordert, is voor ons ook een prioriteit: daarom besteden wij meer aandacht aan de integratie van leerlingen en stagiairs.

Als onderdeel van de Hydro-groep hebben we op elk continent dezelfde gedragscode. Mensenrechten worden met hetzelfde oogpunt bekeken, ongeacht het land waar je werkt. 

Concreet: vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling, vrijwaring van discriminatie en intimidatie, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, recht op privacy, toegang tot veiligheid en gezondheid...

   

Raadpleeg onze gedragscode

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien