Imagine beyond limits

Bij SAPA zijn we van mening dat we de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid hebben om het meest dringende probleem van vandaag en morgen aan te pakken: de klimaatverandering.

Bij SAPA zijn we van mening dat we de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid hebben om het meest dringende probleem van vandaag en morgen aan te pakken: de klimaatverandering.

Bij SAPA zijn we van mening dat we de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid hebben om het meest dringende probleem van vandaag en morgen aan te pakken: de klimaatverandering. De aarde warmt op en dat wordt veroorzaakt door de mens¹. De opwarming van de aarde bedreigt elke vorm van leven en er moet dringend actie ondernomen worden als we willen dat onze planeet overleeft.

Bovendien wordt verwacht dat de wereldbevolking in de komende 30 jaar met 2 miljard zal toenemen en dat 70% van de bevolking in stedelijke gebieden zal wonen². Dit betekent dat we bij SAPA wellicht een grotere vraag zullen zien in de bouwsector³. Meer mensen in meer gebouwen, betekent een toenemend energieverbruik en dus een torenhoge CO2-uitstoot. De behoefte om onze producten en processen in vraag te stellen is nog groter geworden door de toenemende druk vanuit de regelgeving: op Europees en internationaal niveau met nieuwe normen en beperkingen voor koolstofneutraliteit en ook door nationale wetten die steeds veeleisender worden⁴.

De uitdagingen van duurzaam bouwen

We zijn ons allemaal bewust van de klimaatcrisis en de milieuproblemen die we samen moeten oplossen. De levenscyclus van producten - van fabricage tot het vernietigen - moet een prioriteit zijn als het erom gaat bepaalde producten boven andere te verkiezen. 

Het doel van een circulaire economie is zorgen voor nieuwe industriële processen die inspelen op de behoeften van recycleerbaarheid en hergebruik van producten. Veel vervaardigde producten die aan deze principes voldoen, zijn tegenwoordig gecertificeerd met het Cradle to Cradle-label. 

SAPA heeft in lijn met deze richtlijnen en doelstellingen al een aantal aluminium systemen met het Cradle to Cradle-label.

U kunt deze online bekijken op www.c2ccertified.org

De levenscyclus van een gebouw

De bouwsector is goed voor 39% van de wereldwijde energiegerelateerde koolstofemissies⁵. De koolstofvoetafdruk van een gebouw wordt bepaald in twee fasen: de gebruiksfase ("operationele" emissies veroorzaakt door verwarming, koeling...) en de constructiefase ("voorafgaande" emissies veroorzaakt door de winning en productie van materialen, levering, afvalbeheer...). De gebruiksfase vertegenwoordigt 72% van de totale koolstofvoetafdruk van een gebouw, terwijl de bouw- en productiefase goed is voor 28%.

Onze inzet voor duurzaam bouwen

SAPA gaat verder dan enkel materialen om u te voorzien van hoogwaardige en circulaire producten die bijdragen aan de vermindering van de koolstofemissies tijdens de gebruiksfase.

We richten ons niet enkel op producten bij het richten op emissies vóór de gebruiksfase en bij te dragen aan de vermindering van koolstofemissies tijdens zowel de productie- als de constructiefase. Door de VN-duurzaamheidsdoelstellingen als kompas te gebruiken, streven we ernaar om onze CO2-uitstoot tegen 2025 met 50% te verminderen en verbinden we ons ertoe om van 2018 tot eind 2030 bij te dragen aan kwaliteitsonderwijs en capaciteitsopbouw voor 500.000 mensen in onze gemeenschappen en voor zakelijke partners.

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

In september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties formeel de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling aangenomen, samen met een reeks van 17 gedurfde nieuwe mondiale doelen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te waarborgen. Elk doel heeft specifieke doelstellingen die de komende jaren tot 2030 moeten worden bereikt.

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)
⁴ As an example the French RE2022 law aims at reducing carbon emissions coming from the building and construction sector by actually capping them. Manufacturers have less and less flexibility when it comes to sustainability now. 
⁵ WGBC (2019). Bringing embodied carbon upfront. Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon, https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC_Bringing_Embodied_Carbon_Upfront.pdf