ASI Certificering

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) is een wereldwijde, non-profit standaardiserings- en certificeringsorganisatie. ASI heeft een onafhankelijk certificeringssysteem door derden ontwikkeld voor verantwoorde aluminiumproductie.  Doel is om duurzaamheid te waarborgen en mensenrechtenbeginselen te koppelen aan de productie, het gebruik en de recyclage van aluminium.

ASI is een volwaardig lid van de ISEAL Alliance, de wereldwijde lidmaatschapsorganisatie voor geloofwaardige duurzaamheidsnormen, met als missie het versterken van duurzaamheidsstandaarden ten behoeve van mens en milieu. Andere leden zijn Forest Stewardship Council, Rainforest Alliance, Responsible Jewellery Council en Marine Stewardship Council.

De ASI-normen beoordelen de duurzaamheidsprestaties van bedrijven in elke fase van de waardeketen.

ASI heeft twee certificeringsnormen: de Performance-standaard en de Chain of Custody-standaard. De Performance-standaard certificeert bijvoorbeeld een vestiging van een bedrijf, terwijl de Chain of Custody-standaard alle stappen in de waardeketen tussen geverifieerde bedrijven of vestigingen certificeert. De ASI Performance-standaard omvat 11 milieu-, sociale- en governanceprincipes en criteria gedurende de aluminiumlevenscyclus.

ASI heeft meer dan 70 leden, waaronder grote aluminiumproducenten en belangrijke aluminiumgebruikers.

Hydro heeft samen met andere bedrijven en stakeholders uit de aluminium waardeketen meegewerkt aan de ontwikkeling van de ASI-norm. Het initiatief werd gelanceerd in 2012 als gevolg van een multi-stakeholder engagement dat begon in 2009. In 2018 zijn de normen afgerond en zijn de certificeringen gestart.

Van de vestigingen van Hydro is meer dan de helft nu ASI-gecertificeerd volgens de Performance-standaard, die onze aluminiumwaardeketen vertegenwoordigt, van bauxietwinning tot eindproducten. We hebben ook verschillende locaties gecertificeerd volgens de Chain of Custody-standaard en hebben in juli 2019 het eerste ASI-gecertificeerde metaal aan een klant geleverd.

Hydro Building Systems in Landen is sinds November 2020 ASI gecertificeerd.  Meer informatie kan u vinden op de Hydro website.:

https://www.hydro.com/nl-NL/duurzaamheid/samenwerkingsverbanden/aluminium-stewardship-initiative-asi/

Aluminium Stewardship Initiative

https://aluminium-stewardship.org/