NLD | FRA

All for good

ALL FOR GOOD, ons milieu- en sociaal engagement

ALL FOR GOOD, ons milieu- en sociaal engagement

Duurzaamheid is onze topprioriteit

Elke SAPA Aluminium Vakman dit het label krijgt, maakt een bewuste keuze om te investeren in duurzaamheid. Van de manier waarop er gewerkt wordt, de productkeuze tot de manier waarop ze met mensen omgaan. Zo dragen ze elke dag bij aan een gezondere leefomgeving voor ons allemaal."

Het 'ALL FOR GOOD' label werd gecreëerd als teken van erkenning van de duurzame ontwikkeling voor de leden van het SAPA Aluminium Vak netwerk.

Hoe? Het label bevestigt het engagement van de SAPA Aluminium Vakman, om bij te dragen tot een meer duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

Meer bepaald engageren we ons om actief werk te maken van onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid : arbeidsomstandigheden, gezondheid, veiligheid, gelijke kansen, grondstoffen- en afvalbeheer, talrijke criteria om samen te werken aan een duurzamere sector.