NLD | FRA

Statica en sterkteleer

Doelgroep:

 • Iedereen die in de toekomst stabiliteitsberekeningen moet maken en geen enkele achtergrondopleiding
  heeft (absolute beginners)

Inhoud :

 • Uiteenzetting van de basisbegrippen van de statica en sterkteleer nodig voor berekenen van schrijnwerk
  (moment, kracht, opleggingen, inertie, weerstandsmomenten, belasting, spanning, doorbuiging)
 • Toelichting bij formules van de meest gebruikte belastingen (balk onder puntlast, dubbele puntlast, gelijkmatig verdeelde last, driehoekige belasting)
 • Oefeningen op het toepassen van de formules

Leerdoelstellingen:

 • Kennis van de begrippen en formules nodig voor de verdere opleidingen stabiliteit

Data

 • Nederlands: 18/09/2024 | 9h - 12h | Lichtervelde
 • Frans: 20/9/2024 | 9h - 12h | Landen