NLD | FRA

VOKA SDG Pioneer label 2023

13/04/2023

Hydro Building Systems Belgium behaalt het SDG Pioneer certificaat van VOKA ! Als eerste vestiging in de Hydro-groep!

Hydro Building Systems Belgium behaalt het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en het SDG Pioneer certificaat. We zijn dus nu officiëel ‘VCDO logo laureaat 2023’. Dit certificaat werd ons toegekend op basis van onze huidig actieplan.

En we hebben al heel wat nieuwe, ambitieuze doelstellingen gesteld voor de 2023 en de verdere toekomst.  Obama zei: ‘Yes, we can. Wij zeggen: ‘Yes, we did it! And this is just the beginning…’   

Op 31 maart jl. besloot een 10-koppige jury om op basis van ons ‘Actieplan 2023 – Duurzaamheid’ ons dit certificaat toe te kennen. Onze uitgebreide lijst met uitgevoerde en geplande actiepunten gaven de doorslag. Deze acties zijn stuk voor stuk gelinkt aan de zeventien Sustainable Development Goals van de VN, welke integraal deel uitmaken van onze duurzaamheidsstrategie.

Met het VCDO timmeren we ook mee aan de internationale reputatie van onze onderneming. Want VOKA werkt hiervoor samen met CIFAL Flanders & UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen.