NLD |

Ingebedde koolstof uitgelegd

beton gieten en bewerken

3/08/2022

Ingebedde koolstof uitgelegd

De dreiging van de klimaatverandering heeft van het koolstofvrij maken van onze gebouwde omgeving een essentiële doelstelling gemaakt. Hier bekijkt Danny Decaluwaert onze project manager de kwestie van de ingebedde koolstof, waarom dit belangrijk is en hoe een zorgvuldige keuze van materialen en producten kan helpen de milieu-impact van een gebouw tot een minimum te beperken.

Het lijdt geen twijfel dat het streven naar 'net zero' nog nooit zo'n hoge prioriteit heeft gehad. De nadruk ligt echter vaak op de operationele koolstof - de emissies in verband met de verwarming, verlichting en stroomvoorziening van een gebouw - in plaats van op de ingebedde koolstof. Dit zijn de emissies die samenhangen met de productie van materialen en het bouwproces. Dit omvat alles, van de winning van de grondstoffen tot het fabricageproces, het vervoer en de installatie in het gebouw.

Ramingen van het Koninklijk Instituut van Britse Architecten (RIBA) geven aan dat voor een typisch kantoorgebouw de ingebedde emissies tot aan de praktische voltooiing maar liefst 35% kunnen uitmaken van de totale koolstofemissies voor het gebouw gedurende zijn theoretische levensduur van 60 jaar. Voor een woonblok kan dit cijfer oplopen tot 51% van de totale koolstofemissies.

De berekening van de ingebedde koolstof van een gebouw brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee, niet in het minst het aantal elementen dat moet worden beoordeeld en de beschikbaarheid van gegevens over de ingebedde koolstof. Dit is een domein in ontwikkeling, en veel fabrikanten en leveranciers werken nu aan het verminderen van de ingebedde koolstof van hun producten en het verstrekken van nauwkeurige informatie om de beoordeling te helpen stroomlijnen.

De bijdrage van ingebedde koolstof aan de totale impact van een gebouw betekent dat het van essentieel belang is deze informatie voor alle in een project gebruikte materialen zorgvuldig te bekijken. Bepaalde producten zullen een veel hoger niveau van ingebedde koolstof hebben door de aard van hun productie of door de herkomst van de grondstoffen. Zo zullen bijvoorbeeld producten van gerecycled aluminium een koolstofbesparing opleveren in vergelijking met hetzelfde product dat uit primair aluminium is vervaardigd. Voor de opwerking van teruggewonnen aluminium is namelijk slechts ongeveer 5% van de energie nodig die vereist is om bauxieterts om te zetten in bruikbaar aluminium, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Bij SAPA worden steeds meer deur-, raam- en gordijngevelproducten vervaardigd van Hydro CIRCAL® 75R aluminium. Dit is een hoogwaardig aluminium dat minimaal 75% gerecycled aluminium aan het einde van de levenscyclus (post-consumer schroot) bevat, afkomstig van bijvoorbeeld gevels en ramen die uit gebouwen zijn verwijderd. Daardoor heeft het een van de kleinste CO2-voetafdrukken van alle aluminium ter wereld, met 2,3 kg CO2-uitstoot per kilo aluminium. Dit is 86% of 7 keer minder dan het wereldwijde gemiddelde voor primaire winning.

Klik hier om meer te weten te komen over Hydro CIRCAL® 75R of hier om contact op te nemen met ons team over een toekomstig project.