Profiler för plywoodlämmar

Består av ett brett sortiment av kantskoningar för 18, 21 och 24 mm fyllning.  Samtliga kantskoningar är obehandlade. Profilerna kan även erhållas i anodiserat utförande. Möjlighet finns att vid större serier erbjuda leverans av färdigbearbetade kantskoningar enl. anvisningar från beställaren.

Profillista  -->>

Förstoring