Lämsystem 30 mm

Avsett för sidolämmar, spridarluckor, bakdörrar samt framstammar till grustransporter. Lämprofilerna sammanfogas med vikfunktion, kantskoningen svetsas fast från insidan eller popnitas fast från in och utsidan. Levereras som kundanpassad färdigläm, komplett med tillbehör. Eller som profiler i långlängd. I lämsystem 202-30 ingår profiler som pasar olika kantlinor, stolpar, lås och gångjärn.

Lämprofilerna finns i höjder om 100, 150 och 200 mm som kombineras till önskad höjd. Vissa underprofiler och kantskoningar är försedda med spår för gummilister som används när tätning eller ljuddämpning erfordras.

Samtliga profiler som lagerförs är anodiserade. Anodiseringen ger en snygg slitstark yta som är lätt att rengöra.

Profillista -->>

Förstoring