Produktutveckling

Våra produkter anpassas för den nordiska marknaden i enlighet med gällande normer och funktionskrav och de önskemål som brukare, chassitillverkare och påbyggare ställer.

Prototyper av nya produkter och produktlösningar, kompletteringar och förbättringar, byggs samman. Grundläggande tester, verifieringar och provningar sker innan en produkt är klar för marknaden.

Vid behov utförs den slutgiltliga provningen vid ackrediterade provnings- och forskningsinstitut.