Komplett transportsystem

Vi utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler och tillbehör för fordonspåbyggnader. Våra produkter är utvecklade för att klara norra Europas hårda klimat, normer och marknadskrav.

Produkterna är utvecklade i nära samarbete med brukare och påbyggare där design och funktion samverkar. Våra systemlösningar passar till flak och lämmar för styckgods, tipp- och skåp-påbyggnationer för lastbilar och släpvagnar.

Sapa Transportsystem omfattar;

  • Lämmar
  • Sidodörrar
  • Bakdörrar
  • Flaksystem
  • Golvsystem
  • Sido- och underkörningsskydd
  • Profiler för skåppåbyggnader
  • Övriga karosseriprofiler
  • Tillbehör

Slutprodukterna tillverkas och monteras av fristående påbyggare.