Beslag och kombinationsmöjligheter

Beslag

Ytbehandling: Aluminium eller vit.

Handtag,
enbart insida
Art. nr 14119

Handtag,
insida och utsida
Art. nr 14118

Draghandtag för cylinder
Insida art. nr 14124 vä
Utsida art. nr 14125 hö
Insida art. nr 14126 hö
Utsida art. nr 14127 vä

Draghandtag
Insida art. nr 14120 vä
Utsida art. nr 14121 hö
Insida art. nr 14122 hö
Utsida art. nr 14123 vä

Kombinationer

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk