Inbrottsskydd

RC2 / RC3

Dörr 2060 RC2/ RC3

Oisolerad inbrottsskyddande dörr för hög trafik

Beskrivning

Med vårt dörrsystem 2060 kan vi erbjuda marknaden en glasad inbrottsskyddande dörr som ser lika elegant ut som en vanlig dörr. Skillnaden är att den inbrottsskyddande dörren kompletteras med glas, lås och fyllningar som klarar kraven på inbrottsskyddet för respektive klass. Dörrarna kan utföras som inåt- eller utåtgående och med smal- eller modulprofil. Kombination av glas och fyllningar i dörrpartiet kan utföras enligt önskemål.
Klassning av inbrottsskyddande dörrar görs enligt EN 1627.

Broschyrer

Mer information

DESIGN OCH TILLVAL

Fri öppning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Beakta gällande normer och krav.

Anslagsgående dörr

Klämfri rundad bakkant

Endast RC 2

Glas

Glastyp och tjocklek skall uppfylla vald skyddsklass.

För mer information kontakta Arkitektsupport

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllning. Fyllningen skall uppfylla vald skyddsklass. Ange vilket ytskikt partiet ska ha t ex aluminiumplåt eller rostfri plåt.

För mer information kontakta Arkitektsupport

Beslag

Vårt dörrsystem kan enkelt kompletteras med de på marknaden vanligaste beslagen.
För optimal funktion är det viktigt att beslagen fungerar tillsammans.
Nedan visas våra standardbeslag.

Gångjärn, exempel

Bladgångjärn treblad.

Bladgångjärn.

 

Draghandtag

Svängt draghandtag
med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 128

Trekantsformat draghandtag 
med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 129

Halvcirkelformat draghandtag 
med dolda infästningar som harmonierar med dörrbladet.
Höjd 300 mm, Ø 30 mm.
Art nr: Sapa 14 130

 

Trycken

Trycke till dörr med modulprofil.
Bredd 141 mm,
Ø 17,5 mm.
Art nr: Sapa 14 131

Trycke till dörr
med modulprofil.
Bredd 137 mm,
Ø 21 mm.
Art nr: Sapa 14 132

 

Dörrstängare

Dörrstängare med arm.
Enligt leverantör.

Glidskenedörrstängare.
Enligt leverantör.

Infälld dold dörrstängare.
Enligt leverantör.

Automatisk dörröppnare.
Enligt leverantör.

Tröskelalternativ

Inbrottsskyddande dörrar utförs alltid med tröskel. Anslutningar mot dörrblad kan utföras som anslag eller med 5 mm springa i underkant. Beakta gällande normer och krav.

Tröskelalternativ. Se Elevationer och detaljer.

Skydd mot klämskador

Kan utföras i inbrottsklass RC2.
För att minska risken för personskador genom klämning i dörrens bakkant har vi en lösning med s.k. klämfri bakkant. Beakta gällande normer och krav.

Dörrsystem 2060 med klämfri bakkant av rundad aluminiumprofil.

ELEVATIONER OCH DWG-DETALJER

Här kan du enkelt ladda ner elevationer och sektioner i .dwg-/.dxf-format:
1. Välj utförande genom att klicka på önskad text över elevationerna.
2. Klicka sedan på elevationen som är aktuell för dig.
3. Nedanför syns nu en lite större elevation med klickbara siffror. Klicka på valfri siffra för att komma åt sektionen (cross section). Ibland finns det flera sektioner som du når genom att skrolla till höger.
4. Du kan ladda ner valfri DWG- eller DXF-fil, en för varje sektion. (Save as dwg/dxf)
5. Du kan även klicka på sektionen så blir den större samt kompletteras med måttsättning och artikelnummer.

A2060-1079 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1080 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1081 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1082 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1084 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1085 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1086 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1087 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

INFÄSTNINGSPRINCIPER

Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning
med justerbar karmhylsa

Karminfästning
med bult och
svetsplatta