Sapa Entréskjutdörr 2050, Automatisk

Oisolerad automatisk entréskjutdörr

Sapa Entréskjutdörr 2050 med automatik bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm.

Dörren kan förses med automatik från en stor mängd olika tillverkare och erbjuder därmed flexibilitet i anpassning till verksamhetens specifika krav och behov. Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

De fasta partierna kan utföras i system 3050 eller 3074.

Entréskjutdörr 2050, Automatisk Prestanda

  • Utförande. Enkelflyglig, dubbelflyglig, enkelflyglig teleskop och dubbelflyglig teleskop
  • Användningsområden. Entréer och inomhuspartier med stort trafikflöde samt vid passage med kundvagnar, barnvagnar m.m.
  • Automatik. Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Partiets karmöverstycke finns med olika profiler anpassade efter marknadens olika automatikbeslag. Se respektive automatikleverantör
  • Lås. Dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant

Elevationer och detaljer

A2050-1058 12344142434456
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1059 12341424344454647
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1060 12341424467
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1061 1234142444546477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1043 12344142434456
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1044 12341424467
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1056 1234142444546477
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2050-1062 12341424344454647
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Vid beräkning av fri öppning har vi tagit hänsyn till risken för klämskador i bakkant dörrblad.

Enkelflyglig dörr


 


F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning max = (Karmyttermått. - 354) / 2
Karmyttermått min = 2 x Fri öppning + 354

Dubbelflyglig dörr 


F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning max = (Karmyttermått. - 574) / 2
Karmyttermått min = 2 x Fri öppning + 574

Enkelflyglig teleskopskjutdörr


 


F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = (K.Y.M - 468) x 0,67
Karmyttermått = 1,5 x F.O + 468

Dubbelflyglig teleskopskjutdörr 


F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning =  (K.Y.M. -802) x 2/3
Karmyttermått = 1,5 x F.O +802

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

   Glastjocklek 5-33 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Glasning

   Glastjocklek 5-33 mm

               

Fyllningar

Vissa delar av partiet kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är underlaget  och ytskiktet till dem. Är fyllningarna utsatta för tunga stötar eller mekanisk belastning bör man välja underlag av tåligt skivmaterial samt ytskikt som rostfri plåt eller glasemaljerad stålplåt.

Fyllning F2

  1,5 mm aluminiumplåt
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplåt
Fyllning F3

1,5 mm aluminiumplåt
12 mm spånskiva
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplåtFyllning F4

1,5 mm aluminiumplåt
20 mm isolering
10 mm SapaspontTröskelalternativ

   
Skjutdörr utan tröskel
Skjutdörr med nedfälld tröskel


Infästningsprinciper

Infästning av dörrparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Exempel:

Karminfästning med 
vridankarjärn

Karminfästning med
justerbar karmhylsa

Karminfästning med
bult och svetsplatta

Karminfästning med
skruv

Skjutdörrsautomatik

Anpassas för funktion och kundens speciella önskemål. Se respektive automatikleverantörs sortiment  för mer information.

Product overview

Sapa Entréskjutdörr 2050 med automatik bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm.

Dörren kan förses med automatik från en stor mängd olika tillverkare och erbjuder därmed flexibilitet i anpassning till verksamhetens specifika krav och behov. Automatik är att föredra i starkt trafikerade entrélösningar då tillgängligheten blir bättre och smidigare. För en bra komfort är en vindsluss ofta nödvändig.

De fasta partierna kan utföras i system 3050 eller 3074.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk