Korgmanualer

Hälsa, miljö och säkerhet är viktigt för oss på Sapa Building system. Vår policy är mycket tydlig: vår verksamhet skall bedrivas på ett säkert sätt med respekt för miljön och med ansvarstagande för människors hälsa.

För att minimera risken för felhantering vad avser hanteringen av Sapakorgar har vi tagit fram dessa Korgmanualer. Vi uppmanar våra kunder att följa nedanstående anvisningarna noga. På så sätt kan vi gemensamt säkra en olycksfri hantering.

Sapa Korgmanual - Hantering av korgar

Sapa Korgmanual - Retur av korgar

 

Sapakorg