Sapa del av Hydro

Sapa är ett av Hydros varumärken inom byggsegmentet som erbjuder kompletta byggsystem i aluminium. Sapa erbjuder arkitekter, beställare, metalltillverkare, investerare och hemägare världen över ett omfattande sortiment av innovativa, tillförlitliga och estetiskt tilltalande aluminiumsystem för fasader, dörrar, fönster, glastak och byggnadsintegrerad fotovoltaik. Sapa är en av de största leverantörerna av aluminiumbyggsystem i Europa och ingår i det globala aluminiumföretaget Hydro.

Hydro är ett globalt, helt integrerat aluminiumföretag. Det är en av de största tillverkarna av primär aluminium och har även verksamhet inom bauxit, aluminium och elektricitet – de viktigaste råmaterialen vid tillverkning av primär aluminium.

Med sina 35 000 anställda har Hydro global räckvidd, lokal närvaro och aktiviteter i cirka 40 länder på alla kontinenter. Företaget har drygt 30 000 kunder världen över.

Hydro är också en stor europeisk leverantör av valsade produkter till kunder inom bygg-, förpacknings-, litografi- och bilbranscherna.

Hydro har betydande resurser inom forskning och utveckling, arbete med processteknik för smältning och återvinning, materialteknik samt produkter och lösningar för kunder.

Länk till Hydro -->