Sapa Building Systems

Sapa Building Systems är namnet på Sapas affärsområde som arbetar med byggsystem baserade på aluminiumprofiler. Vi förser effektivt marknaden med välutvecklade system och produkter som skapar ett konkret mervärde för våra kunder.

Som ett globalt företag med lokal närvaro strävar vi efter långvariga kundrelationer baserade på närhet, partnerskap, förtroende och pålitlighet. Som marknadsledande i Europa erbjuder vi ett brett sortiment av hållbara, högpresterande och energieffektiva byggsystem för modern arkitektur. Passivhus har blivit ett riktmärke för fastighetsägare och arkitekter i de flesta klimatzoner och kan förverkligas genom våra produkter.
Aluminium har egenskaper som möjliggör innovativa och pålitliga konstruktioner och lösningar till byggbranschen.


Länk till Sapa Building System Group