Produktutveckling

Våra produkter anpassas för den nordiska marknaden i enlighet med gällande normer och funktionskrav och de önskemål som brukare, byggherrar och arkitekter ställer.

Prototyper på nya produkter och produktlösningar, kompletteringar och förbättringar, byggs i vårt Training Center. Här utförs också grundläggande tester och provningar. Innan en produkt är klar för marknaden görs en ingående kontroll och verifiering av att avsedda egenskaper och kvaliteter uppnås. Den slutgiltiga provningen utförs av ackrediterade provnings- och forskningsinstitut.

Vi ansvarar för utbildning av personalen hos våra licensierade tillverkare. Handledning och undervisning sker såväl vid vårt Training Center i Vetlanda som hos respektive tillverkare.

Flertalet av våra licensierade tillverkare kvalitetssäkrar slutprodukten genom P-märkning.