Leveransbestämmelser

Sapas leveransbestämmelser är giltiga från 2005-01-01 och finns tillgängliga för nedladdning på svenska och engelska nedan: