Komplett byggsystem

Vi utvecklar, testar, marknadsför och lagerhåller aluminiumprofiler och tillbehör för Byggsystem. Våra produkter är utvecklade för att klara norra Europas hårda klimat, byggnormer och marknadskrav. Slutprodukterna tillverkas av fristående specialistföretag, som även kvalitetssäkrar produkterna genom P-märkning.

Sapa Byggsystem är utvecklat för en arkitektonisk helhet där design och funktion samverkar.

Byggsystemet omfattar

Våra systemlösningar passar till kontor, sjukhus, skolor och universitet, bostadshus, industrier, förvaltning, idrottshallar, utställningshallar, arenor och köpcentra.