Här finns vi

I Norden, Baltikum, Island, Poland, Tjekien och Slovakien svarar Sapa Building Systems AB för verksamheten med produktprogrammet Sapa Byggsystem. Huvudkontoret för dessa marknader finns i Vetlanda, Sverige med försäljningskontor i övriga länder. Från dessa ges support till arkitekter, byggherrar, byggentreprenörer men också till respektive lands nät av kvalificerade och välutbildade fristående tillverkare.

Sapa Byggsystems produkter är utvecklade för främst Norden och norra Europas hårda klimat, byggnormer och marknadskrav.  Därför är vi det marknadsledande byggsystemet i Norden.

Kontakta oss -->