Här finns vi

I Norden, Baltikum, Island och Ungern svarar Sapa Building Systems AB för verksamheten med produktprogrammet Sapa Byggsystem. Huvudkontoret för dessa marknader finns i Vetlanda, Sverige med försäljningskontor i Norge, Danmark, Finland och Litauen samt agenter i Ungern och på Island. Från dessa ges support till arkitekter, byggherrar, byggentreprenörer men också till respektive lands nät av kvalificerade och välutbildade fristående tillverkare.

Sapa Byggsystems produkter är utvecklade för främst Norden och norra Europas hårda klimat, byggnormer och marknadskrav.  Därför är vi det marknadsledande byggsystemet i Norden.

Kontakta oss -->