Se fasaden som generar 22 300 watt

Printa ut 19 jan 2017

Knappt ett år efter att Sapa tecknade samarbetsavtal med SolTech Energy börjar vi redan se de första konkreta resultaten ute på marknaden. Vallastadens Skola i Linköping är först ut som ett fullskaligt större projekt som byggs av Skanska.

Avsikten är att byggnaden certifieras enligt Green Building och klarar morgondagens energikrav. Semitransparenta solceller SolTech ST integreras i en stor Sapa fasad med en transparensgrad som varierar från 0-40 %. För att få bästa möjliga balansen mellan effekt, ljusgenomsläp och solskydd har man valt solcellsglas med 40 % transparens (därmed 60 % av max möjliga effekt) i fönsterhöjd och med 0 % transparens (helt svarta och därmed med 100 % av effekt) i bröstning och bjälklag. Den totala installerade topeffekten blir 22 300 Watt och den beräknade årliga elproduktionen uppgår till 16 500 kWh/år i icke skuggat söderläge.

På taket kommer tunnfilmssolceller SolTech Supreme monteras och ha en installerad effekt om cirka 84 000 Watt.

Grundskolan, som ligger i det nya miljöprofilerade kvarteret Vallastaden väster om Linköping nära universitetet, kommer ha plats för 600 elever och stå klar till skolstarten 2017.

Läs mer om projektet på SolTech Energys hemsida.

Fakta
Projekt: Vallastadens Skola
Stad: Linköping
Byggår: 2016-2017
Arkitekt: M5 Ewehag och Nilsson Arkitektur AB
Total entreprenad: Skanska
Producent: Preconal Fasad
Produkter: Sapa Fasad 4150, Sapa Dörr 2074, Sapa Fönster 1074 
Solceller: SolTech ST och SolTech Supreme från SolTech Energy AB

Solceller med 40% transparens monteras
Pågående installation av solceller i fasaden
Preconal installerar fasaden
Kablage
Närbild på solceller
Bra sikt igenom solcellerna