Byte av logotyp

Printa ut 21 jun 2017

Sapa Building System utvecklar sitt varumärke och lanserar en ny logotyp för att lyfta fram sina värderingar, sitt ursprung och sin affärsmodell.

Sapa, helt enkelt
Sapa Building System har påbörjat en omprofilering  som ska fokusera på en förenkling och förstärkning av sitt varumärke så att det bättre återspeglar företagets värderingar, ursprung, affärsmodell och produkterbjudande. Syftet är att anpassa varumärket efter företagets identitet och samtidigt särskilja det från koncernens övriga affärsområden. En värld, ett varumärke, en logotyp.

Omprofileringen har drivits på av den ökade tillväxten och behovet av att förmedla ett tydligt budskap och möta framtida förändringar och utmaningar som ett starkt företag.

En värld, ett varumärke, en logotyp
Sapas nya logotyp ger en tydlig visualisering av ett starkt och komplett varumärke, med fokus på en enda gemensam nämnare: aluminium.

Enkel och tydlig färgdifferentiering kommer att användas för att särskilja koncernbolag och moderbolag. Sapas logotyp kommer att ha en distinkt grön färg inspirerad av de djupa skogarna i Skandinavien, där företaget har sina rötter. Färgen symboliserar också de ”gröna” egenskaperna hos aluminium, materialet som ligger till grund för alla våra produkter.

Logotypen har fått rena, enkla linjer och ska främst användas fristående, för att understryka vår öppna, tydliga och tillgängliga företagskultur. Den stilrena och minimalistiska designen hänvisar till den livsstil och affärsstrategi som tillämpas i Skandinavien: ärlig, enkel och utan krusiduller. Vad du ser är vad du får.

I linje med Sapas arv
Denna förenklade strategi ligger helt i linje med våra skandinaviska rötter. Vi älskar enkelhet, vare sig det gäller design, attityd, relationer eller lösningar ... Enkelheten återspeglas också i vår flexibilitet, som är en del av vårt DNA. Vi blandar det lokala med det globala och tillhandahåller produkter och lösningar i världsklass på ett enkelt, respektfullt och hållbart sätt. Tillväxt, resultat och kundframgångar mäts i allt större utsträckning i förhållande till miljöeffekter, energibehov och urbanisering. Ambitiöst? Absolut! Men det blir inte enklare än så här!

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk