Sapa group är nu del av Hydro

Printa ut 02 okt 2017

Sapa-koncernen ingår nu i Hydro och byter namn till Hydro.
From och med idag är Sapa-koncernen helägd av Hydro och införlivas i Hydro-koncernen som ett nytt affärsområde - Extruded Solutions.
Den nya ägarstrukturen påverkar inte våra starka varumärken Sapa och Wicona, eftersom vi har stora ambitioner att fortsätta marknadsföra dessa som fristående varumärken på våra marknader. Sapa-namnet fortsätter därmed att finnas som ett varumärke för våra byggsystem, transportsystem och golvsystem.

Med detta förvärv ökar Hydro betydligt företagets räckvidd, närvaro och innovativa fördelar inom aluminiumbranschen. Hydro är nu ett helt integrerat 
aluminiumföretag med 35 000 anställda i 40 länder på alla kontinenter. Företaget kombinerar lokal expertis, global räckvidd och oöverträffad förmåga inom FoU. Förutom produktion av primäraluminium, valsade och extruderade produkter samt återvinning, utvinner Hydro också bauxit, raffinerar aluminium och genererar energi. Allt detta gör Hydro till det enda företaget med 360° täckning i den globala aluminiumbranschen. Hydro återfinns inom alla marknadssegment för aluminium och har försäljnings- och handelsaktiviteter inom hela värdekedjan med över 30 000 kunder. Med huvudkontor i Norge och mer än hundra års erfarenhet av förnybara energikällor, teknik och innovation, strävar Hydro efter att stärka kundernas och samhällets bärkraft och skapa en hållbar framtid genom innovativa aluminiumlösningar.

Fakta:

  • Sapa-koncernen är nu ett affärsområde inom Hydro som heter Extruded Solutions.
  • Med sina 35 000 anställda har Hydro global räckvidd, lokal närvaro och aktiviteter i cirka 40 länder på alla kontinenter. Företaget har drygt 30 000 kunder världen över.
  • Hydro är ett globalt, helt integrerat aluminiumföretag. Det är en av de största tillverkarna av primär aluminium och har även verksamhet inom bauxit, aluminium och elektricitet – de viktigaste råmaterialen vid tillverkning av primär aluminium.
  • Hydro är också en stor europeisk leverantör av valsade produkter till kunder inom bygg-, förpacknings-, litografi- och bilbranscherna.
  • Hydro har betydande resurser inom forskning och utveckling, arbete med processteknik för smältning och återvinning, materialteknik samt produkter och lösningar för kunder.

Kontakta oss eller din lokala kontaktperson om du har några frågor eller vill veta mer om vår nya kapacitet som del av Hydro. (Hydro.com)