Semcon Headquarters, Gothenburg

MODERNT KONTOR

Beskrivning
Vid Lindholmsalléns början och intill kajkanten i ett attraktivt vattennära läge står nu Semcons nya huvudkontor klart. En modern och hållbar byggnad med nordiskt formspråk i sten, glas och trä. En arbetsplats för 500 personer där varje detalj är noga uttänkt för att den skall bidra till en kreativ arbetsmiljö som i sin tur bidrar till gynnsamma affärer. Huvudkontoret är navet i Semcons internationella verksamhet där övertygelsen är stor att en kreativ arbetsplats föder goda idéer och gör att man trivs på jobbet och presterar bättre.

Möjligheter till spontana och professionella möten
Det nya huvudkontoret är ett öppet hus med många möjligheter till möten. Entrévåningen är publik med ytor för stora och små möten liksom en lunchrestaurang mot vattnet. De övriga fyra kontorsplanen innehåller primärt öppna kontorslösningar i landskapsmöblering. De öppna balustraderna ger kontakt mellan våningarna och fungerar även som naturliga mötesplatser. Källarvåningen inhyser gym, omklädning, cykelrum, parkeringsplatser m m.

Dubbelglasfasaden
Den yttre glashinnan med 22 mm laminerat och härdat enkelglas spänner fritt mellan våningarna. Horisontala stålbalkar med gångbryggor leder vindlasten in i bjälklagen. All egenvikt förs upp till takkanten med hjälp av diagonala stag. Ytterskalet skyddar det dynamiska solskyddet och den inre träfasaden. Dubbelskalet gör det möjligt att jobba med stor andel glas i inre fasaden samt med väldigt klara glas som släpper in mycket dagsljus. Dubbelskalet ventileras kontinuerligt med gallerdurk i botten och fasta ventilationsspjäll i toppen.

En hållbar byggnad
Byggnaden är certifierad enligt GreenBuilding vilket innebär att energianvändningen är 25% lägre jämfört med nybyggnads kravet i Boverkets Byggregler, BBR.

ur Eklandia Fastighets AB:s fakta om Semcon huvudkontor

Objekt: Semcon Headquarters
Ort: Gothenburg
Byggår: 2015
Arkitekt: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB
Producent: Göteborgs Glasmästeri AB.
Utvecklare: Semcon

Fasader: Sapa Facade 4150 with specially designed low-profile glass holders, Sapa Facade 4150 SSG
Dörrar: Sapa Door 2074
Fönster: Sapa Facade Window 4074
Ytbehandling, färg: Powder-coated, RAL 8022, RAL 9003

Photography: Hans Bonnevier

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk