Port Entry, Gothenburg

PORT ENTRY

Arkitektens beskrivning
Uppdraget var att skapa en attraktiv entréplats för Göteborgs Hamn; att tillhandahålla ytor för en effektiv ID-kontroll av fordon, destinerade till hamnens olika målpunkter samt ytor för Port Security. Port Entry är en del av ett större infrastrukturprojekt som påverkar den samlade visuella bilden av Göteborgs Hamn från land. Den som angör Göteborgs Hamn via det nyanlagda ytterhamnsmotet får Rivöfjorden i fonden Skandiahamnen rakt fram, RoRo mot väster och oljehamnen mot öster. På höger hand, omedelbart efter ytterhamnsmotet, ligger en ellipsformad trafikplats, tecknad av grova granitblock och med en corten- och glasklädd byggnad i centrum.

Bo Karlberg, Tengbom

Building: Port Entry
Building year: 2016
Location: Gothenburg
Photography: Per Kårehed

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk