MAX IV Lab, Lund

HÖGTEKNOLOGISKT LANDMÄRKE

Arkitektens beskrivning
2010 valdes FOJAB arkitekter, efter parallella uppdrag, till att gestalta och projektera universitetets synkrotronljusanläggning MAX IV. Vår strävan har varit att den högteknologiska processen ska speglas i anläggningens yttre och inre gestalt. För den rumsliga organisation ligger fokus på forskarnas funktionella krav på anläggningen samt platsens och omgivningens egenskaper. Alla olika byggnadsdelar har specifika utformningskrav med hänsyn till funktion, omfattning och livslängd. Några är skräddarsydda medan andra har generell gestaltning för att rymma ännu inte fullt definierade behov. De underjordiska delarna byggs i kraftiga dimensioner av armerad betong och utgör en trög massa vilket begränsar fortplantningen av omgivningens vibrationer, ger temperaturstabilitet och skydd mot att oönskad strålning läcker ut till omgivningen.

Kontorsbyggnaden är byggd med stålstomme med fasad av liggande vitlackerade aluminiumkasetter och fönsterband i två nivåer per våningsplan. I fönsterbandet finns utvändig horisontell solavskärmning av vitlackerad aluminiumplåt. Kontorsbyggnaden dominerar över laboratorierna genom att överbrygga den stora elektronlagringsringen och sätta ner ett ben på ringens insida.

Gestaltningsidén är att kontorsbyggnaden ska uttrycka högteknologisk verksamhet och att den i färgskala ska ansluta sig till laboratoriebyggnadernas fasader i vitbetong samtidigt som den skiljer sig från dessa i storlek och materialuttryck.

Den stora experimenthallens taklanternin med sin borstade aluminiumyta, kontorsbyggnadens vita plåtlameller med horisontella solskydd för fönster och de övriga byggnadernas vita betongfasader tillsammans med det böljande landskapet gör MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Hela anläggningen har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld, Green Building samt kontorsbyggnaden enligt BREEAM SE Outstanding.

Janis Kursis, arkitekt SAR/MSA, FOJAB arkitekter

Objekt: MAX IV. Location: Lund, Sweden.
Byggår: 2010-2014
Arkitekt: FOJAB arkitekter
F: Alab Aluminiumsystem AB
Developer: PEAB Sverige AB

Fasader: Sapa Facade 4150 and 4150 SX.
Dörrar: Sapa Door 2074.
Fönster och rökluftsfönster: Sapa Window 1074.
Ytbehandling, färg: Powder coating RAL 9003, RAL 7022

Photographer: Hans Bonnevier. Air photo: Perry Nordeng

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk