Sapa utställare på Brandskydd 2016

Printa ut 30 nov 2016

Sapa Building Systems ställde ut på Brandskydd 2016 och visade upp nya brandklassade Thermo 86 byggsystem för dörrar och glaspartier, samt brandklassade fasadsystem Sapa Fasad 4150.

Brandskydd är Sveriges största konferens om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd som ägde rum i Upplands Väsby 23-24 november. Cirka 150 brandkonsulter och -specialister samlades för att ta del av årets nyheter på området, nya byggregler, information från Boverket samt samverkan och praktiska lösningar.

Du hittar mer information om konferensen på brandskydd2016.se

 

 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk