Summering av Nordbyggmässan

Tidningen Svensk Mässinfo publicerade en artikel om Sapa Building Systems satsning på Nordbygg i sin majupplaga. Du kan läsa hela artikeln på sid 14-15 av tidningen, klicka här.