Sapa Building Systems AB nu landbaserad organisation

Hittills har vi agerat genom två separata varumärkesorganisationer med parallella funktioner. Med målsättning att bli ännu mer lokalt förankrade, ytterligare höja vår servicenivå samt optimera våra resurser kommer organisationen nu istället att bli landbaserad. Detta innebär att varje land får en chef som ansvarar för båda varumärkena och landets lokala team. Samtidigt koncentrerar vi samt förstärker vissa centrala funktioner, men bibehåller dedikerade säljorganisationer för varje varumärke. Genom att koncentrera våra aktiviteter på lokal nivå skapar vi en mer kundorienterad dynamik och större flexibilitet, med syfte att stärka våra kunders konkurrenskraft. Vi vill poängtera att både WICONA och Sapa Building System därigenom fortsatt kommer att agera och marknadsföras som separata varumärken på marknaden.

Som en följd av detta kommer Johan Strand, tidigare Sälj- och marknadschef för Sapa Building System i Norden, nu att vara Landschef för Sapa Building Systems AB på den svenska marknaden.