Ny generation byggsystem THERMO 86

Sapa Building System lanserade under 2014 en ny generation högisolerade byggsystem i aluminium för fönster, dörrar och partier med utmärkt prestanda: Sapa Thermo 86. Systemet är 86 mm djupt och är mycket välisolerat därav namnet. Systemet erbjuder även bra väderprestanda och ljudisolering.

Systemet har utvecklats i Sverige och är anpassat för det hårda nordiska klimatet och dess marknadskrav. Våra dörrar i Thermo 86-serien är utvecklade med tydligt fokus på prestanda.

Sapa Dörr 2086 är ett tryggt och tillförlitligt dörrsystem som lämpar sig för publika miljöer med krav på bra isolering och hög tålighet. Systemet grundar sig på en stark och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. I standardutförande är dessa isolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. Dörrarna kan utformas som enkeldörrar eller pardörrar upp till 3000 mm i höjd och med många tröskelalternativ. Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås och med klämfri bakkant. Fals för glas och fyllningar 22-56 (64) mm.

Sapa Dörr 2086 SX vid höga krav på U-värde. Standarddörren kan uppgraderas till SX-utförande genom komplettering med specialutvecklade isolerstavar Sapa Thermo N9 för optimal energiprestanda. Med glas med Ug=0,5 W/m2K klarar dörren låga Ud= 0,88 W/m2K.

Välj väderprestanda: Plus eller Extreme. Både standard-versionen och SX-versionen kan fås med utökad täthet och väderprestanda Plus eller Extreme. Plus-versionen klarar klass 2 i lufttäthet* och klass 4A i regntäthet*. Extreme-versionen har bäst väderprestanda och klarar klass 4 i lufttäthet och 9A i regntäthet. Den är utrustad med 3-punktslåsning och kan utformas som enkeldörr. Plus och Extreme kan fås i max dörrbladshöjd 2500 mm, med tre tröskelalternativ för Plus och två för Extreme. Med ljudreducerande glas ger dessa dörrar ett Rw- värde max 44 dB.
* lufttäthet enligt EN 12207, regntäthet enligt EN 12208.

Fönster 1086 /Glasparti 3086. Detta fönster är för nävarande vårt bästa fönster. Det klarar högsta klasser på luft- och regntäthet och med mycket lågt U-värde ner till 0,88 W/m2K i öppningsbart utförande** och 0,74 W/m2K som fastfönster/glasparti **. Våra aluminiumfönster har mycket bra beständighet, minimalt underhåll och lång livslängd. Fönstren i Thermo 86-systemet kan utformas som fasta, öppningsbara inåtgående eller undersidohängda. Finns även med dolda gångjärn för den designmedvetne eller när små dimensioner efterfrågas. Thermo 86 fönstren har bra ljudreduktionsförmåga, upp till 46dB i fast utförande och 45dB som inåtgående fönster.
**med glas med Ug=0,5 W/m2K

Sapa Thermo 86 isolerade dörrar, fönster, glaspartier

Klicka på bilden för att komma till produktinformation