Månadens Projekt April 2016, Tuben i Skövde

Grattis Aluminium Land AB för ett fint renoveringsprojekt i Skövde, trapphuset till den så kallade "Tuben" som leder till resecentrumet.

Förbindelsegången i form av en glasad "tub" över tågspåren som ansluter till Skövde resecentrum var i dåligt skick fick därför renoveras. Traffikverket beställde renoveringen för att främst åtgärda stora brister i klimatsystemet, vilket medförde att det var mycket varmt på sommaren och kallt på vintern. I samband med renoveringen har man även rivit hela trapphuset för att ersätta det med ett rymligare trapphus som Aluminium Land AB har byggt, där även en tillgänglighetsanpassad hiss har satts in och branddörrar byts ut. Underhållsarbetet har även förenklats genom uppfräschning och nya materialval.