Nyhet: Thermo 86 BRAND med rökgastäthet

Varför behöva välja mellan energiprestanda och brandsäkerhet? Med vårt nya byggsystem i aluminium Thermo 86 för dörrar och glaspartier kan vi kombinera lågt U-värde med brandskydd och rökgastäthet i klass EI 30 Sa, Sm. Vår unika patentsökta konstruktion är mekaniskt stark och stabil för bästa hållbarhet. Den medger mycket bra ljudreduktion, en smäckrare design och möjlighet till stora dimensioner upp till 4,6 m i höjd!

Sapa Thermo 86 BRAND med rökgastäthet. Vår patentsökta brandskyddslösning är ett innovativt och rejält förenklat koncept bygger på SX-utförandet och erbjuder därmed samma utseende. En finess är att våra specialutvecklade isolerstavar för SX-versionen används för både brandisolering och termisk isolering. Med minimala kompletteringar klarar vårt dörrsystem 2086 brandskyddsklass EI 30 med rökgastäthet Sa, Sm. Branddörrarna kan utföras som enkel- eller pardörrar med sido- och överljus med max rekommenderad dörrbladstorlek 1350 x 2928 mm och integreras i fönsterpartier 3086 EI 30 upp till 4620 mm i höjd.

Ett nytt flexibelt byggsystem utvecklat för vårt hårda klimat och marknadskrav!

Sapa Thermo 86 Brand dörrar, partier

Klicka på bilden för att komma till produktinformation