Vi sponsrade Snapphanerallyt 2014

Fredagen och lördagen 8-9 augusti anordnades AM Snapphanerallyt i Hässleholm. Denna nationella tävling ingår i Svenska Mästerskapet (SM) samt Junior SM och arrangerades av Hässleholms Motorklubb.

Sapa Building System sponsrade tävlingen tillsammans med vår auktoriserade producent Niba Syd från Malmö och Hässleholms Låssmed AB. Varje tävlingsbil pryddes med dekaler med våra varumärken under bilens nummer.

Dekal på bilarna:

Sponsordekal SBS_Niba_Hassleholms Las

 

Video:

Bilder på svårfångade snabba bilar:

Snapphanerally_Car nr 54

Snapphanerally_Car nr 69

Snapphanerally 2014_Car nr 62

 Inbjudan:

Snapphanerally 2014_Inbjudan

Mer information hittas på organisatörernas hemsida:  http://www.snapphanerally.se/