Sapa Solar BIPV

Solar BIPV är vårt nya system för att tillvarata solenergin. Systemet är uppbyggt med solceller som ingår i genomsiktligt 2- eller 3-glas eller ogenomsiktligt enkelglas i bröstning.

Ladda ner Sapa Solar BIPV --> (pdf 6,3 Mb)