Först med klassifikationsrapport enligt ny standard

Först med klassifikationsrapport
enligt ny standard

 

Sapa Building System AB blev det första företaget att få en produkt brandklassificerad av SP enligt den nyligen fastställda europastandarden EN 13501-2. En glasad yttervägg i vårt fasadsystem SFB 4150, som brandprovats av SP enligt standarden EN 1364-1, erhöll brandteknisk klass EI 30 (i -> o). Beteckningen inom parentes är en förkortning av inside -> outside som innebär att klassen gäller vid brand mot väggens insida. Klassifikationsrapporter kan användas som underlag för både CE-märkning och nationella godkännanden. Nationella godkännanden kommer att få finnas kvar fram tills dess att CE-märkning blir möjlig. CE-märkningen är för närvarande möjlig inom ett begränsat antal produktområden men nya områden tillkommer fortlöpande i och med att harmoniserade produktstandarder och riktlinjer för europeiska tekniska godkännanden (ETA Guidelines) blir färdiga. Källa: SP:s tidning Brandposten 2004Jan-Åke Thuresson, Sapa Building System AB (till vänster) mottar klassifikationsrapporten från Per Adolfsson.