forum nr 1-09

I forum nr 1-09 berättar Bertil Jonsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, om vikten av att redovisa U-värde för hela konstruktionen. I samband med att fokus på energifrågor har ökat avsevärt har det skett en markant ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar. Det är därför viktigt att konstruktioner och komponenter redovisas på ett korrekt sätt. Tyvärr förekommer ibland felaktig redovisning av komponenters termiska prestanda vilket försvårar val av goda termiska lösningar.  

Projekten som presenteras i tidningen är följande:

  • Södertälje Stadshus, Södertälje
  • Karlstad Universitet Hus Vänern, Karlstad
  • Shoppen i Aalborg, Danmark
  • Bolagsverket, Sundsvall
  • Fredheim Arena, Sandnes Norge
  • Svarta Borgen, Örebro
  • Videregående skole, Lier Norge

Ladda ner forum nr 1-09 (2 Mb)