Sapa Skjutfönster- dörr 1074

Välisolerad skjutbar fönsterdörr

Obs! Samtliga produkter i 74-systemet utgår 31 december 2019 och ersätts av motsvarande produkt i 86-systemet.

Vår isolerade skjutfönsterdörr (även kallad Terrasskjutdörr) har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.  I stängt läge ligger dörrbladet i samma liv som fasta partiet.

 

Skjutfönsterdörr 1074 Prestanda

  • Utföranden. Enkel- eller dubbelflygliga skjutfönsterdörrar.
  • Beslag. Skjutdörrsbeslag med vädringsläge.
  • Låsbara handtag. Både från in- och utsida.

U-värde (pdf)

Elevationer och detaljer

A1074-1021 12371727374
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1074-1022 123671727374
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1074-1023 12372737476
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Skjutfönsterdörren ger möjlighet till stor öppning ut mot balkong, altan eller terrass. Kan utföras antingen som enkel- eller dubbelflyglig.

Enkelflyglig  F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning med handtag insida = KYM/ 2 - 96 mm
Fri öppning med handtag in- och utsida = KYM /2 -145 mm

 

Dubbelflyglig  F.O = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning med handtag insida = KYM/ 2 -124
Fri öppning med handtag in- och utsida = KYM /2 - 227 mm

 

Beslagsfunktioner

Med skjutdörrsbeslag som monteras dolt i profilsystemets spår får vi en skjutfönsterdörr som har ett flertal funktioner. I stängt läge är de fasta glasen  i samma liv som de öppningsbara.

 

Stängt Vädring, sett inifrån Öppet

 

Stängningsbeslag Siegenia PSK- Portal LM
Handtag Sapa 14570 insida
Handtag Sapa 14571 låsbart insida
Handtag Sapa ut- och insida

Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att skjutfönsterdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Fönsterdimensioner

Karmyttermått för skjutfönsterdörr (.pdf) 

För mer information kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glastjocklek 20-54 mm


Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Infästningsprinciper

Infästning av skjutfönsterdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på skjutfönsterdörrens storlek.

Exempel:

   
Karminfästning
med vridankarjärn
  Karminfästning
med justerbar karmhylsa
  Karminfästning
med bult och svetsplatta

 

Product overview

Obs! Samtliga produkter i 74-systemet utgår 31 december 2019 och ersätts av motsvarande produkt i 86-systemet.

Vår isolerade skjutfönsterdörr (även kallad Terrasskjutdörr) har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.  I stängt läge ligger dörrbladet i samma liv som fasta partiet.

 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk