Sapa Skjutdörr Artline

Elegant och exklusiv design

Sapa Skjutdörr ARTLINE har en elegant, minimalistisk och exklusiv design. Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler och är utformad för optimala glasytor och öppenhet i arkitekturen. Tröskeln är nedsänkt i golvet och karmen inbyggd i intilliggande väggar för att ge ett ramfritt intryck.

Skjutdörr Artline Prestanda

 • Utföranden
  Ett skjutbart dörrblad med ett fast sidoljus
  Två skjutbara dörrblad utan sidoljus
  Dubbelflyglig
  Öppningsbart 90° hörn s.k. flytande hörn 
 • Mått dörrblad. Max höjd 2,8 m. Max bredd 3,2 m.
 • Dörrbladsvikt. Max 250 kg.
 • Glasfals. För två eller treglasrutor.

Elevationer och detaljer

A2195-1001 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2195-1002 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2195-1003 1234678
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2195-1004 1234679
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Skjutdörren är utformad för optimala glasytor och öppenhet i arkitekturen.

Ett skjutbart dörrblad

Artline fri öppning

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 136 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 272

Två skjutbara dörrblad

Artline fri öppning

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 144 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 288

Dubbelflyglig

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 203 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 406

Beslagsfunktioner

Sapa Skjutdörr ARTLINE erbjuds i enkelflygligt utförande, med ett eller två skjutbara dörrblad och som dubbelflygligt. Öppningsbart 90° hörn s.k. flytande hörn finns också.
Varje skjutbart dörrblad har spanjolett med två låspunkter. Handtag av aluminium på insidan.

Ett skjutbart dörrblad

Artline beslagsfunktioner

Det skjutbara dörrbladet bör placeras alltid ytterst

Två skjutbara dörrblad

Artline beslagsfunktioner

     

Dubbelflyglig med två skjutbara dörrblad

De skjutbara dörrbladen bör alltid placeras ytterst

Öppningbart 90° hörn s.k. flytande hörn

De skjutbara dörrbladen bör placeras ytterst

Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att skjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

llustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

2-glas isolerruta


Glastjocklek 28-30 mm

Glastjocklek Artline

3-glas isolerruta


Glastjocklek 40-42 mm

Glastjocklek Artline

U-värden Skjutdörr Artline

Formel för beräkning av skjutdörrens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Uskjutdörr = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

U-värde 2-glas

Skjutdörrsparti Karmlösning
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Isolerglas med varm kant
bredd x höjd mm   1,10 - -
4500 x 2500 Inbyggd 1,35 - -
4500 x 2500 Ej inbyggd 1,44 - -

U-värde 3-glas

Skjutdörrsparti Karmlösning
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Isolerglas med varm kant
bredd x höjd mm   0,70 - -
4500 x 2500 Inbyggd 0,85 - -
4500 x 2500 Ej inbyggd 0,95 - -

Infästningsprinciper

Infästning av skjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på skjutdörrens storlek.

 

Inbyggd i karm Ej inbyggd i karm
Inbyggd i karm
Ej inbyggd i karm

Profilsnitt

Artline profilsnitt

Product overview

Sapa Skjutdörr ARTLINE har en elegant, minimalistisk och exklusiv design. Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler och är utformad för optimala glasytor och öppenhet i arkitekturen. Tröskeln är nedsänkt i golvet och karmen inbyggd i intilliggande väggar för att ge ett ramfritt intryck.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk