Sapa Skjutdörr 2115

Isolerad och lättmanövrerad för uterum

Skjutdörr 2115 lämpar sig för uterum där kraven inte är lika höga som på partier i yttervägg. Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 78,7 mm (enkelflyglig, tvåspårig) och 141,8 mm (teleskop). Dörrbladsdjup 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isoleringen är 30 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister. Dörrbladen löper tyst med rostfria hjul på rostfri räls.

Skjutdörr 2115 Prestanda

  • Utföranden. Två eller fyra skjutbara dörrblad i tvåspårig karm alt. tre skjutbara dörrblad i trespårig karm.
  • Mått dörrblad. Max höjd 2,4 m. Max bredd 1,4 m.
  • Dörrbladsvikt. Max 160 kg
  • Handtag. Insida alt. både in- och utsida

Elevationer och detaljer

A2115-1001 1234567
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2115-1002 12345677
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A2115-1003 11023457
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Fri öppning

Skjutdörren ger möjlighet till stora öppningar i uterum etc.

Tvåspårig med två skjutbara dörrblad 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 184 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 368

Tvåspårig med fyra skjutbara dörrblad 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 325 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 650

Trespårig med tre skjutbara dörrblad


 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM x 2/3 - 299
KYM =Fri öppning x 1,5 + 448

Beslagsfunktioner

Sapa skjutdörr 2115 kan utföras med tvåspårig karm och två eller fyra skjutbara dörrblad alternativt med trespårig karm och tre skjutbara dörrblad. Dörrbladen har spanjolett med tre låspunkter. Handtag av aluminium. Skjutdörren löper tyst med rostfria hjul på rostfri räls.

Två skjutbara dörrblad i två spår


 

Fyra skjutbara dörrblad i två spår


 

Tre skjutbara dörrblad i tre spår

Placering i vägg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att skjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Dimensioner

Karmyttermått för skjutdörr (.pdf) 

För mer information kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 24-25 mm
Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Glastjocklek 26-28 mm

U-värden Skjutdörr

Formel för beräkning av skjutdörrens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Uskjutdörr = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

 

Skjutdörrsparti
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Isolerglas med varm kant
bredd x höjd mm 1,1
2000 x 2300 1,9
2500 x 2300 1,8

Infästningsprinciper

Infästning av lyftskjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på lyftskjutdörrens storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn inåt
Karminfästning
med vridankarjärn utåt
Karminfästning
med karmskruv SFS SPTR-E
Karminfästning
med karmhylsa M16
 
Karminfästning
med karmhylsa M16

Product overview

Skjutdörr 2115 lämpar sig för uterum där kraven inte är lika höga som på partier i yttervägg. Skjutdörren är uppbyggd av isolerade aluminiumprofiler med karmdjup 78,7 mm (enkelflyglig, tvåspårig) och 141,8 mm (teleskop). Dörrbladsdjup 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isoleringen är 30 mm breda glasfiberarmerade polyamidlister. Dörrbladen löper tyst med rostfria hjul på rostfri räls.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk